Local Organising Committee

Advisor:

Guanrong Ye (Zhejiang University)
 
Chair:

Xu Huai

Co-Chairs:

Shiping Liu (China Illuminating Engineering Society)
Jiangen Pan (Everfine PHOTO-E-INFO CO.,LTD.)
Martina Paul (CIE General Secretary)
 

Members:

Anqi Yu (National Lighting Test Centre(Shanghai))
Changjiang Wu (NVC Lighting Technology Corporation)
Chaozhong Chen( Shanghai Aipha Lighting Equipment Testing LTD. )
Chunyu Yang(Chongqing University)
Haisong Xu (Zhejiang University)
Haolei Rong (Beijing Tsinghua Urban Planning & Design Institute)
Jianping Liu (OSRAM)
Jianping Zhao (China Academy of Building Research)
Jinsui Wang (China Illuminating Engineering Society)
Lei Wang (Tsinghua University)
Lixiong Wang (Tianjin University)
Luoxi Hao (Tongji University)
Leo Trausnith (CIE Central Bureau, Office Manager)
Meng Wang (Beijing Institute of Architectural Design)
Ming Ye (Philips (China) Investment Co., Ltd. )
Rongqing Liang (Fudan University )
Shuming Hua (National Lighting Test Centre(Beijing))
Tongsheng Mu ( Hangzhou Zhejiang University Sensing Instruments CO.,LTD.)
Xin Zhang (Tsinghua University)
Xincai Zhong(Foshan Lighting)
Yandan Lin ( Fudan University)
Yandong Lin (National Institute of Metrology)
Yi Liang (Landsky Technology LTD.)
Yiping Cui ( Southeast Univerdity)
Yong Guan (ZheJiang Yankon Group Co., Ltd.)
Zhegen Chen (Zhejiang Energy Research Institute)
Zhijun Li (Shanghai Yaming Lighting Co., Ltd.)